Засідання кафедри

  ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

29.08.2018 в ауд. Б-111 об 11.00 год.

Порядок денний:

 1. Планування роботи викладачів кафедри у другій половині дня

– викладачі кафедри

 1. Перерозподіл навчального навантаження на 2018/19 н.р.

– зав.лаб. Лисенко М.М.

 1. Готовність аудиторій кафедри до нового навчального року.

– зав. лаб. Лисенко М.М., інж. Тищенко В.А., інж. Цурікова Т.Г.

 1. Практика магістрів.

– доц. Шипко І.М.

 1. Сайт кафедри. – доц. Аванесьянц Г.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

04.10.2018 в ауд. Б-111 об 11.00 год.

Порядок денний:

 1. Результати захисту дослідницької практики студентів. – викладачі кафедри
 2. Хід курсового проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та «Вентиляційне утаткування».

– викладачі кафедри

 1. Обговорення відкритої лекції на тему «Машини з обертальним та зворотно-поступальним рухом робочих органів»

– доц. Шипко І.М.

– доц. Гончарук Г.А.

 1. Затвердження методичних вказівок:

– Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Машини, автомати та потокові лінії» для студентів спец. 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання.

– Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологічне обладнання зернопереробної галузі» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спец. 133 «Галузеве машинобудування» заочної форми навчання.

– викладачі кафедри

 

 1. Затвердження інструкцій №3, №4, №19, №20 з охорони праці.

– викладачи кафедри

 1. Затвердження програми стажування на робочому місці для зав. лабораторії, інженера, техніка.

– викладачи кафедри

 1. Звіт викладачів з виконання плану навантаження у другій половині дня (за вересень).

– викладачи кафедри

 1. Розподіл обов’язків з проведення профорієнтаційних заходів, запланованих на 2018/19 н.р.

– проф. Гапонюк О.І.

 1. Обговорення оновлених посадових інструкцій викладачів та учбово-допоміжного персоналу кафедри.

– викладачи кафедри

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБНИЦТВ

 

06.11.2018 в ауд. Б-111 о 13.00 год.

 

Порядок денний:

 

 1. Затвердження наскрізних програм практик.
  – доц. Шипко І.М.
  2. Обговорення навчального посібника до практичних занять з дисципліни ТОРТМ і А
  – доц. Солдатенко Л.С.
  3. Про проходження медогляду студентами магістрами (розпорядження деканату)
  – доц. Гончарук Г.А.
 1. Звіт матеріально-відповідального інж. каф. Тищенко В.А.

– інж. Тищенко В.А.
5. Звіт куратора груп М-30, МЗХ-31
– ст. викл. Опришко О.В.

 1. Хід КП з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та «Вентиляційне устаткування».

– викладачі кафедри
7. Звіт доц. каф. Шипко І.М. про профорієнтаційну роботу.

– Шипко І.М.

Різне:

 1. Флюрографія.

– викладачі та навчально-допоміжний персонал кафедри

 1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці і БЖД посадових осіб та інших
  працівників академії у період з 06.11.2018 по 19.12018 р. (каф. ТОЗВ 19.11.2018 р.).
  – доц. Гончарук Г.А.