Методичні матеріали

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Н А К А З

м. Одеса

Про затвердження тем та

керівників кваліфікаційних робіт

 

Відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу.

Н А К А З У Ю : 

 

І. Нижчезазначеним студентам ІV курсу факультету Технології зерна і зернового бізнесу, які навчаються за СВО «Бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної форми навчання, затвердити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників:
Керівник – к.т.н., доц. Алексашин О.В.
1. Шипук Дмитро Сергійович Удосконалення реверсивної зернодробарки
Керівник – к.т.н., доц. Солдатенко Л.С.
1. Лемнар Павло Сергійович Модернізація повітряно-ситового сепаратора
2. Мокрий Сергій Володимирович Модернізація комбінованої мийної машини
Керівник – к.т.н., доц. Шипко І.М.
1. Ринковой Віталій Андрійович Модернізація дискової лущильно-шліфувальної машини
           ІІ. Нижчезазначеним студентам ІV курсу факультету Технології зерна і зернового бізнесу, які навчаються за СВО «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Машинобудування» денної форми навчання, затвердити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників:
Керівник – к.т.н., доц. Гончарук Г.А.
1. Васильєв Сергій Олегович Модернізація тістомісильної машини
2. Павловський Віктор Юрійович Модернізація макаронного преса
Керівник – к.т.н., доц. Ліпін А.П.
1. Ребдеу Олександр Григорович Модернізація тістомісильної машини неперервної дії
ІІІ. Нижчезазначеним студентам V курсу факультету Технології зерна і зернового бізнесу, які навчаються за СВО «Бакалавр» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» заочної  форми навчання, затвердити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників:
Керівник – д.т.н., проф. Гапонюк О.І.
1. Томаченко Євген Олексійович Удосконалення коміркового сепаратора
Керівник – к.т.н., доц. Алексашин О.В.
1. Лойк Євгеній Іванович Модернізація вальцьового верстата
Керівники: к.т.н., доц. Гончарук Г.А., ст. викладач Опришко О.В.
1. Трач Денис Олександрович Модернізація подрібнювача зернових компонентів комбікормів
Керівник – к.т.н., доц. Гончарук Г.А.
1. Циганок Олег Миколайович Удосконалення циліндричного сепаратора борошна
Керівник – к.т.н., доц. Солдатенко Л.С.
1. Манченко Максим Олександрович Модернізація просіювача компонентів комбікормів
Керівник – к.т.н., доц. Ліпін А.П.
1. Мойсєєнко Володимир Олександрович Модернізація вакуум-апарата для виготовлення карамельної маси
ІV. Нижчезазначеному студенту ІІ курсу факультету Технології зерна і зернового бізнесу, який навчається за СВО «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» заочної  форми навчання, затвердити тему кваліфікаційної роботи та призначити керівника:
Керівник – к.т.н., доц. Солдатенко Л.С.
1. Островський Ігор Анатолійович Дослідження і удосконалення трієра-вівсюговідбірника

Підстава: подання завідувача кафедрою технологічного обладнання зернових виробництв.

  1. V. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи

В.о. ректора                                                                                   Ф.А. Трішин